GDPR

Det är viktigt för oss att skydda din integritet genom en trygg hantering av dina personuppgifter när du besöker våra webbplatser, använder våra tjänster eller kontaktar oss i olika ärenden. I denna integritetspolicy finns information om vilka av dina personuppgifter vi hanterar, hur vi skyddar dem och vilka rättigheter du har samt hur du ska göra för att rätta en uppgift eller beställa registerutdrag.

Personuppgiftsansvarig

BRK Food AB, 556957-5367 med postadress Importörvägen 4-44, 120 44 Årsta är är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

Personuppgifter

I din kontakt med BRK Food AB kommer du att lämna viss information till oss. Vi behandlar personuppgifter såsom namn, bostadsadress, e-postadress och organisationsnummer. Nedan beskriver vi vilka Personuppgifter vi samlar in och behandlar i verksamheten på ett antal lagliga grunder och för ett flertal ändamål. Personuppgifterna behandlas så länge de behövs för ändamålet och lagras aldrig under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut.

Kryptering

Webbplatsen har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras.

Cookies

Webbplatsen använder sig av cookies. Detta innebär att information kan komma att lagras i användarnas webbläsare när de besöker webbplatsen. Syftet med detta är att webbplatsen ska känna igen en användares dator, föra statistik och i sin tur förbättra användarupplevelsen.
En cookie är en liten textfil som gör det möjligt att identifiera en användares kommunikationsmedel utan att lagra personuppgifter. Det finns två olika typer av cookies, tidsbegränsade och sessionscookies. Tidsbegränsade cookies sparas under en längre tid och kan till exempel användas för att visa användaren sådant innehåll som tidigare missats. Sessionscookies raderas när webbplatsen/webbläsaren stängs ned. Denna typ av cookies kan lagra information såsom valt språk och medför att användare inte behöva välja detta på nytt varje gång de klickar sig vidare på webbplatsen.

Vi använder cookies och liknande tekniker på våra webbplatser för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och säkerställa dess funktionalitet. Om du besöker någon av våra webbplatser används cookies för analys av besökaren på webbsidor och för anonym demografisk profilering i syfte att förbättra tjänster och utbud till våra besökare. Vi behandlar uppgifter som webbläsarinställningar och plattform samt användargenererad data, exempelvis klick- och besökshistorik. Användaren måste aktivt acceptera att ta emot cookies. En person som önskar undvika detta kan ändra detta själv i inställningarna på sin enhet.

Utskick av nyhetsbrev

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev kommer vi lagra de personuppgifter du anger (namn, e-postadress) för att skicka relevant och riktad marknadsföring. Behandlingen baseras på ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke om du inte längre vill få våra nyhetsbrev.

Delning av Data

Om du är i kontakt med oss som företagskund, företagsleverantör eller affärspartner kommer vi att behandla de personuppgifter som vi får. I samband med beställningar och leveranser kommer vi behöva hantera och behandla information om företagsnamn, organisationsnummer, namn, kontaktinformation, titel, mailadress etc för att kontrollera betalning. Vidare kommer vi att använda informationen för att upprätthålla affärsförhållandet med det företag som du representerar, eller för att administrera aktiviteter som du deltar i. Grunden för vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är att BRK Food ABska ha möjlighet att hantera praktiska delar i en affärsrelation.

Kontakta oss

Om du har du frågor rörande vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till vår behandling av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss.